Câu 6 trang 90 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 6 trang 90 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ?

Trả lời câu hỏi 6 trang 90 SGK GDCD 11, Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 6 trang 90 SGK GDCD 11

Đề bài

Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ?

Trả lời câu 6 trang 90 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 6 trang 90 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

+ Thực hiện tốt nếp sống văn hoá nơi công cộng

+ Chấp hành tốt nội quy kỷ luật của Nhà trường

+ Thực hiện tốt quyền dân chủ của mình, tôn trọng quyền dân chủ của người khác.

+ Đấu tranh, phê phán những thói hư tật xấu, những tiêu cực, thói tự do vô kỷ luật, vi phạm quyền dân chủ của người khác.

+ Luôn lắng nghe ý kiến đồng thời bày tỏ ý kiến trong những cuộc thảo luận

+ Không được có thái độ khiếm nhã, không tôn trọng đối với người khác

+ Tham gia vào quyền sáng tác nghệ thuật nếu có thể,…

Cách trả lời 2

Để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ, bản thân em sẽ:

+ Thực hiện tốt quyền dân chủ của mình, tôn trọng quyền dân chủ của người khác.

+ Luôn lắng nghe ý kiến đồng thời bày tỏ ý kiến trong những cuộc thảo luận

+ Chấp hành tốt nội quy kỷ luật của Nhà trường

+ Thực hiện tốt nếp sống văn hoá nơi công cộng

+ Đấu tranh, phê phán những thói hư tật xấu, những tiêu cực, thói tự do vô kỷ luật, vi phạm quyền dân chủ của người khác.

+ Tham gia vào quyền sáng tác nghệ thuật nếu có thể,…

+ Không được có thái độ khiếm nhã, không tôn trọng đối với người khác

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 6 trang 90 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Hoài Anh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM