Câu 6 trang 80 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 6 trang 80 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta?

Trả lời câu hỏi 6 trang 80 SGK GDCD 11, Bài 9: Nhà nước Chủ nghĩa xã hội bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 6 trang 80 SGK GDCD 11

Đề bài

Mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta?

Trả lời câu 6 trang 80 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 6 trang 80 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

– Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Tích cực tham ia các hoạt động: xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

– Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật

– Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Cách trả lời 2

Để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta, mỗi công dân cần phải:

  1. Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
  2. Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự…
  3. Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.
  4. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá các thế lực thù địch.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 6 trang 80 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Hoài Anh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM