Câu 6 trang 109 SGK GDCD 11

Xuất bản: 26/04/2021 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 6 trang 109 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Em hãy nêu một ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương em?

Trả lời câu hỏi 6 trang 109 SGK GDCD 11, Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 6 trang 109 SGK GDCD 11

Đề bài

Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Em hãy nêu một ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương em?

Trả lời câu 6 trang 109 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 6 trang 109 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

* Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc:

– Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

– Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc. Đồng thời với việc kế thừa, phát huy những giá trị tinh thần, đạo đức, thẩm mĩ, văn hóa, nghệ thuật, thuần phong mĩ tục của dân tộc, Đảng, Nhà nước ta coi trọng việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh của đất nước.

– Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, nhân đạo, những thành tự trên các lĩnh vực của nhân loại để làm giàu cho trí tuệ, tâm hồn người Việt Nam. Trong điều kiện mở rộng giao lưu quốc tế, chúng ta phải ngăn chặn sự xâm nhập của các văn hóa phẩm độc hại, tệ sùng bái đồng tiền, coi thường đạo lí, các giá trị nhân văn và kiên quyết chống các hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan.

– Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân, bảo đảm dân chủ, tự do cho mọi sáng tạo văn hóa, văn học nghệ thuật, cổ vũ cái đúng, cái đẹp, phê phán cái ác, cái thấp hèn; nêu cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng lối sống mới.

* Ví dụ:

– Vào những ngày lễ hội, địa phương em vẫn giữ gìn các truyền thống như rước lễ, hát quan họ giao duyên,…

– 10/3 âm lịch là ngày cả nước giỗ tổ Hùng Vương

– Trùng tu, tái tạo các di tích lịch sử, di tích văn hóa của dân tộc.

Cách trả lời 2

- Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  • Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
  • Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.
  • Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
  • Nâng cao hiểu biết và mực hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân…

- Ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương em:

Hằng năm, nước ta diễn ra rất nhiều các lễ hội khác nhau, nhằm thể hiện nét đẹp truyền thống từ xa xưa và giữ gìn bản sắc dân tộc. Một số lễ hội điển hình như:

  • 10/3 âm lịch diễn ra ngày giỗ tổ Hùng Vương
  • 20/1 âm lịch diễn ra lễ hội Đền Qủa Sơn (Nghệ An)
  • Lễ hội chùa Hương đầu năm
  • 8/4 âm lịch diễn ra lễ hội Thánh Gióng

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 6 trang 109 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM