Nét nổi bật của Trung Quốc trong công cuộc tiến hành cải cách mở cửa

Xuất bản ngày 02/04/2019 - Tác giả:

Từ cuối năm 1978 đến nay, Trung Quốc đã đạt được những thành tự nào trong công cuộc cải cách mở cửa!

Câu hỏi

Em hãy nêu những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay.

Gợi ý trả lời

- Tháng 12 - 1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối mới, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế - xã hội của đất nước và đạt được nhiều thành tựu to lớn.

+ Nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

+ Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 9,6%/năm,đạt giá trị 8740,4 tỉ nhân dân tệ, đứng hàng thứ bảy thế giới.

+ Tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 1997 lên tới 325,00 tỉ USD (tăng gấp hơn 15 lần so với năm 1978 là 20 tỉ USD).

+ Cũng tính đến năm 1997, có 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc và đã đầu tư vào Trung Quốc hơn 521 tỉ USD.

Như vậy sau 20 năm, Trung Quốc đã thu được thành tựu to lớn cho mình:

+ Kinh tế nhanh chóng phát triển

+ Tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới

+ Tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm 9,6%

+ Đời sống nhân dân được nâng cao

+ Về đối ngoại: cải thiên quan hệ với nhiều nước, thu hồi chủ quyền đối với Hồng công và Ma cao. Địa vị Trung Quốc nâng cao trên trường quốc tế

» Tham khảo thêm: Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước CHND Trung Hoa

Giải lịch sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM