Câu 5 trang 90 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 90 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết.

Trả lời câu hỏi 5 trang 90 SGK GDCD 11, Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 5 trang 90 SGK GDCD 11

Đề bài

Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết.

Trả lời câu 5 trang 90 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 5 trang 90 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

Những hành vi thể hiện dân chủ:

- Công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được đi bầu cử.

- Trưng cầu ý kiến của dân trước khi ban hành, sửa đổi một bộ luật mới.

- Nhân dân được tư do sinh sống, kinh doanh, học tập trong phạm vi cho phép của pháp luật.

- Các cán bộ tự phê bình trước nhân dân khi mắc khuyết điểm.

- Công khai minh bạch các khoản chi thu trong quý, năm….

Những hành vi thể hiện không dân chủ:

- Nhờ người bỏ phiếu bầu cử thay

- Ban hành các chính sách, chủ trương nhằm phục vụ lợi ích cho cán bộ.

- Thời phong kiến, mọi quyền lực thuộc về vua, dân không có tiếng nói…

Cách trả lời 2

Để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ, bản thân em sẽ:

Thể hiện dân chủ: 

+ Đi bầu cử (công dân từ đủ 18 tuổi trở lên)

+ Trước khi ban hành luật thì thực hiện trưng cầu dân ý qua các cơ quan, đoàn thể…

+ Hình thức phê bình, tự phê bình của các cơ quan, đoàn thể…

Thể hiện không dân chủ:

+ Chế độ phong kiến: mọi quyền lực tập trung trong tay nhà vua, dân không có tiếng nói (Vua bảo thần tử, thần bất tử bất trung)

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 5 trang 90 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Hoài Anh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM