Câu 5 trang 73 SGK GDCD 11

Xuất bản: 14/02/2021 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 5 trang 73 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở nước ta ở điểm nào?

Trả lời câu hỏi 5 trang 73 SGK GDCD 11, Bài 8: Chủ nghĩa xã hội bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 5 trang 73 SGK GDCD 11

Đề bài

Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở nước ta ở điểm nào?

Trả lời câu 5 trang 73 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 5 trang 73 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

Sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở nước ta so với các chế độ xã hội tước đây ở điểm: quyền lực thuộc về nhân dân, mọi mục tiêu xã hội đều vì nhân dân, do nhân dân quyết định và làm chủ cuộc sống của mình. Đảng sộng sản tiêu biểu cho giai cấp vô sản trong xã hội.

Cách trả lời 2

Chế độ xã hội chủ nghĩa là nhà nước do dân và vì dân nên nó khác các xã hội trước như sau:

- Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

- Do nhân dân làm chủ.

- Có nền KT phát triển cao, dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.

- Có nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Con người được giải phóng khỏi áp bức , bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện.

- Các dt trong cộng đồng VN bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Có nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 5 trang 73 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM