Câu 5 trang 12 SGK GDCD 11

Xuất bản ngày 23/09/2020

Trả lời câu hỏi 5 trang 12 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Nêu một ví dụ về ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 trang 12 SGK GDCD 11, Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 5 trang 12 SGK GDCD 11

Đề bài

Nêu một ví dụ về ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội?

Trả lời câu 5 trang 12 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 5 trang 12 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trình bày 1

Ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với:

- Cá nhân: Kinh tế phát triển đi lên giúp cá nhân người lao động có công việc có thu nhập ổn định và luỹ tiến. Từ đó dẫn tới các nhu cầu về cuộc sống được đáp ứng đầy đủ, chất lượng.

- Hộ gia đình: Kinh tế phát triển đi lên gia đình có nguồn thu nhập ổn định, có khả năng luỹ tiến. Từ đó các chức năng của gia đình trong xã hội được thực hiện một cách thuận lợi: sinh sản, giáo dục, văn hoá,...

- Xã hội: Kinh tế phát triển bởi thu nhập quốc dân tăng, từ đó các nguồn quỹ xây dựng xã hội được nâng cao, phân phối sâu rộng để cải thiện các mặt của xã hội: phúc lợi xã hội, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, gia tăng chất lượng quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng, mở rộng quan hệ quốc tế,...

Cách trình bày 2

Ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với:

- Đối với cá nhân: Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm và thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no; có điều kiện chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ; đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng phong phú; có điều kiện học tập, tham gia các hoạt động xã hội, phát triển con người toàn diện,...

- Đối với gia đình: Phát triển kinh tế là tiền đề, là cơ sở quan trọng để thực hiện tốt các chức năng của gia đình: chức năng kinh tế, chức năng sinh sản, chức năng chăm sóc và giáo dục, đảm bảo hạnh phúc gia đình; xây dựng gia đình văn hóa… để gia đình thực sự là tổ ấm hạnh phúc của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

- Đối với xã hội:

+ Phát triển kinh tế làm tăng thu nhập quốc dân và phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện như giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng và tử vong ở trẻ em, giảm bớt tình trạng đói nghèo,...

+ Phát triển kinh tế tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm, giảm thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội.

+ Phát triển kinh tế là tiền đề vật chất để phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác của xã hội, đảm bảo ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội.

+ Phát triển kinh tế tạo điều kiện vật chất để củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững chế độ chính trị, tăng hiệu lực quản lí của Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

+ Đối với nước ta, phát triển kinh tế còn là điều kiện tiên quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước tiên tiến trên thế giới; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, định hướng xã hội chủ nghĩa.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 5 trang 12 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM