Câu 5 trang 66 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 trang 66 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Em hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

Câu hỏi: Em hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

Trả lời

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của một người. Trong trường hợp này thì việc khám xét cũng không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

doctailieu.com
Tải về
29/08/2018    16:45 PM
29/08/2018    16:45 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top