Câu 4 trang 90 SGK GDCD 11

Xuất bản: 20/02/2021 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 4 trang 90 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Cho ví dụ minh họa?

Trả lời câu hỏi 4 trang 90 SGK GDCD 11, Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 4 trang 90 SGK GDCD 11

Đề bài

Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Cho ví dụ minh họa?

Trả lời câu 4 trang 90 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 4 trang 90 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

- Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng nhà nước.

+ Đây là hình thức tham gia của mọi công dân một cách bình đẳng và trực tiếp vào các quyết định trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,… theo biểu quyết đa số, là sự thể hiện một cách trực tiếp ý chí của chủ thể quyền lực về những vấn đề quan trọng nhất.

+ Ví dụ: Tất cả công dân đủ điều kiện trực tiếp đi bỏ phiếu bầu ra những người mình tin tưởng, đủ đức đủ tài vào trong Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu quốc hội.

- Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, đất nước.

+ Là hình thức nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình, tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua hoạt động của những người đại diện, cơ quan đại diện của mình ở các cấp chính quyền như ở Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân.

+ Là hình thức thực hiện hóa quyền làm chủ của người dân. Cơ cấu tổ chức của hình thức dân chủ gián tiếp cho phép bao quát toàn bộ lãnh thổ từ địa phương đến trung ương, cho phép người dân làm chủ trên mọi lĩnh vực của cuộc sống.

+ Ví dụ: Đại biểu quốc hội là người đại diện cho nhân dân, được sự ủy thác của nhân dân, thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật để quản lí xã hội.

Cách trả lời 2

Dân chủ trực tiếp

Dân chủ gián tiếp

Giống nhau

Thể hiện quyền lực của nhân dân.

Khác nhau

Tham gia trực tiếp vào công việc của cộng đồng, nhà nước. Mang tính chất quần chúng rộng rãi.

Phục thuộc vào trình độ của nhân dân.

Dân thực hiện quyền làm chủ thông qua cơ quan, người đại diện. Nguyện vọng của nhân dân được phản ánh gián tiếp.

Phụ thuộc vào khả năng của người đại diện.

Ví dụ

Tham gia bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.

Tại lần tiếp xúc của tri mới đây, anh An đã kiến nghị với thành viên hội đồng nhân dân xã việc xã nhanh chóng hoàn thành trường học để kịp đưa vào sử dụng trước năm học mới.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 4 trang 90 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM