Câu hỏi 4 trang 23 Lịch Sử 5 bài 11

Xuất bản: 22/11/2018 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 4 trang 23 Bài 11 Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Nêu tên sự kiện lịch sử tương ứng với các năm trên trục thời gian?

Giải bài tập Lịch sử 5 bài 11 SGK câu hỏi 4

Trả lời​​​​​​​

Năm 1858: Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta.

Năm 1930: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Năm 1945: Cách mạng tháng Tám thành công. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Xem thêm

>>> Bài tập trước: Câu hỏi 3 trang 23 sgk lịch sửa 5 bài 11

>>> Nội dung học tiếp theo: Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM