Câu 4 trang 45 sgk Công nghệ 12

Trả lời câu hỏi 4 trang 45 sách giáo khoa Công nghệ 12: Làm thế nào để đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng?

Câu hỏi: Làm thế nào để đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng?

» Xem thêmCâu 3 trang 45 sgk Công nghệ 12

Trả lời câu hỏi 4 trang 45 sgk Công nghệ lớp 12

    Để đổi xung đa hài đối xứng thanh xung đa hài không đối xứng bằng cách thay trị số điện dung của một trong hai tụ điện C1 và C2. Từ đó sẽ tạo ra xung đa hài không đối xứng.

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là đáp án trả lời cho câu hỏi 4 trang 45 môn Công nghệ 12, các bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn giải các bài tập câu hỏi môn Công nghệ lớp 12 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top