Câu 4 trang 41 sgk Công nghệ 12

Trả lời câu hỏi 4 trang 41 sách giáo khoa Công nghệ 12 : Nếu tụ điện C1 hoặc C2 trên hình 7 -7 bị đánh thủng thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?

Câu hỏi: Nếu tụ điện C1 hoặc C2 trên hình 7 -7 bị đánh thủng thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?

Trả lời câu hỏi 4 trang 41 sgk Công nghệ lớp 12

Nếu tụ điện C1 hoặc C2 trên hình 7 -7 bị đánh thủng thì dòng điện sẽ bị nối tắt và tụ điện không còn hoạt động nữa.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 4 trang 41 sgk Công nghệ 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu