Câu 4 trang 24 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 trang 24 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc giữa triac và tirixto.

Câu hỏi: Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc giữa triac và tirixto.

Trả lời

+ Giống nhau: Triac và tirixto điều là các thiết bị điều khiển dòng điện xoay chiều.

+ Khác nhau:  tirixto dùng chỉnh lưu dòng điện theo 1 chiều nhất định còn Triac dùng điều khiển dòng điện theo cả hai c

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 4 trang 24 sgk công nghệ lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu