Câu 4 trang 24 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 trang 24 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc giữa triac và tirixto.

Câu hỏi: Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc giữa triac và tirixto.

Trả lời

+ Giống nhau: Triac và tirixto điều là các thiết bị điều khiển dòng điện xoay chiều.

+ Khác nhau:  tirixto dùng chỉnh lưu dòng điện theo 1 chiều nhất định còn Triac dùng điều khiển dòng điện theo cả hai c

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top