Câu 4 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 trang 116 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Từ mạch nguồn chỉnh lưu có tụ lọc đang lấy ra điện một chiều dương +, nếu muốn đổi lại để lấy ra điện một chiều âm...
Mục lục nội dung

Câu hỏi: Từ mạch nguồn chỉnh lưu có tụ lọc đang lấy ra điện một chiều dương +, nếu muốn đổi lại để lấy ra điện một chiều âm - thì phải làm thế nào ?

Trả lời

Muốn lấy ra điện áp một chiều dương, ta đổi chiều các điot lại, tức là mặc ngược dấu tất cả các điot, chiều dòng điện sẽ ngược từ dưới lên.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X