Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Xuất bản ngày 08/04/2019 - Tác giả:

Trình bày những lý do thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1930, yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam

Trả lời

Lý do Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập là vì:

- Năm 1929, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất, chặt chẽ của một chính đảng duy nhất .

- Trong năm 1929, ba tổ chức cộng sản ra đời hoạt động riêng rẽ, tranh giành và tạo nên những ảnh hưởng trực tiếp với nhau, gây nên tình trạng thiếu thống nhất, đẩy phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ.

- Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ là phải có một Đảng cộng sản thống nhất trong cả nước. Trước tình hình trên Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan trở về Hương Cảng triệu tập Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Đảng.

Ngày 6/1/1930 tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

» Tham khảo thêm: Hoàn cảnh, quá trình ra đời của Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam

Soạn lịch sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM