Câu 3 trang 96 SGK Hóa 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xuất bản: 11/01/2023 - Tác giả:

Câu 3 trang 96 SGK Hóa 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Ở một nhiệt độ xác định, hằng số tốc độ của phản ứng này là 2,5.10-4 L/(mol.s).

Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 96 SGK Hóa 10 thuộc Bài 19 - Chương 6: Tốc độ phản ứng - SGK Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống..

Câu hỏi:  Cho phản ứng: X + Y → XY

Biết tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với nồng độ của các chất tham gia phản ứng với số mũ là hệ số tỉ lượng của chất đó trong phương trình hoá học.

a) Hãy viết phương trình tốc độ của phản ứng này.

b) Ở một nhiệt độ xác định, hằng số tốc độ của phản ứng này là 2,5.10-4 L/(mol.s). Nồng độ đầu của X và Y lần lượt là 0,02 M và 0,03 M. Hãy tính tốc độ phản ứng:

- Tại thời điểm đầu.

- Tại thời điểm đã hết một nửa lượng X.

Trả lời:

a) Phương trình tốc độ của phản ứng: v = k.CX.CY

b) Tốc độ phản ứng tại thời điểm đầu là:

v = 2,5.10-4.0,02.0,03 = 1,5.10-7 (mol/(L.s))

- Tại thời điểm đã hết một nửa lượng X

⇒ Nồng độ X còn 0,01M và đã phản ứng 0,01M

X + Y → XY

0,01M → 0,01M

⇒ Theo phương trình, nồng độ Y phản ứng là 0,01M

⇒ Tại thời điểm xét, nồng độ Y còn 0,03M - 0,01M = 0,02M

⇒ v = 2,5.10-4.0,01.0,02 = 5.10-8 (mol/(L.s))

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu 3 trang 96 SGK Hóa 10 Kết nối tri thức. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải hóa 10 Kết nối tri thức với cuộc sống mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM