Câu hỏi 3 trang 23 Lịch Sử 5 bài 11

Xuất bản: 22/11/2018 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 3 trang 23 Bài 11 Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Hãy kể lại một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử trong giai đoạn này mà em nhớ nhất?

Giải bài tập Lịch sử 5 bài 11 SGK câu hỏi 3

Trả lời

Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 - 5 - 1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Thời niên thiếu và thanh niên của Người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân.

Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Xem thêm

>>> Bài trước: Câu 2 trang 23 bài 11

>>> Bài tiếp theo: Câu 4 bài 11 Lịch Sử 5 tiết Ôn tập

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM