Câu 3 trang 12 SGK GDCD 11

Xuất bản ngày 23/09/2020

Trả lời câu hỏi 3 trang 12 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Em hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế và biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 12 SGK GDCD 11, Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 3 trang 12 SGK GDCD 11

Đề bài

Hãy cho biết vì sao Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu?

Trả lời câu 3 trang 12 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 3 trang 12 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trình bày 1

Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn luôn xác định: Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, chúng ta có thể hiểu được nguyên nhân cho việc định hướng đó là:

- Phát triển giáo dục giúp tạo nên một nguồn lao động tri thức, đa dạng hoá lao động có trình độ cao trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Giáo dục đào tạo không chỉ là giáo dục văn hoá cho nguồn lao động tương lai, mà còn là đào tạo chuyên môn đối với lực lượng đã tham gia vào lao động để cải thiện giá trị lao động của nền kinh tế.

- Phát triển khoa học và công nghệ là một trong 3 cuộc cách mạng quan trọng trong thời bình, cách mạng khoa học công nghệ chính là việc rũ bùn đứng lên của nền kinh tế Việt Nam, không phải là việc cạnh tranh với các nền kinh tế khác mà chính là tự làm cho nền kinh tế của nước ta hiện đại và vững mạnh, trở thành đối tác với các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Cách trình bày 2

Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, vì:

- Phát triển giáo dục đào tạo tạo ra những con người có nhiều tri thức, trình độ dân trí cao và làm được trong nhiều ngành nghề. Trong các yếu tố của quá trình sản xuất thì sức lao động giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Sức lao động mang tính sáng tạo và là nguồn lực không cạn kiệt. Xét về thực chất sự phát triển của tư liệu sản xuất do sức lao động tạo nên. Giáo dục và đào tạo là quá trình tái tạo, mở rộng sức lao động. Vì vậy giáo dục và đào tạo sẽ bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao sức lao động làm cho đất nước ngày càng phát triển.

- Phát triển khoa học và công nghệ giúp hiện đại hóa đất nước và theo kịp các nước tiên tiến khác, kinh tế đất nước phát triển, đời sống nhân dân ấm no. Cách mạng khoa học kỹ thuật là một trong 3 cuộc cách mạng quan trọng (cách mạng dân chủ nhân dân, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng văn hóa), cách mạng khoa học kỹ thuật chuyển đổi từ một nước kinh tế nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu sang một nước công nghiệp phát triển. Muốn thành công cuộc cách mạng ấy thì phải phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ đó là quốc sách hàng đầu để đào tạo con người vì yếu tố con người lúc nào cũng là yếu tố quyết định có thành công hay không.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 3 trang 12 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM