Câu 3 trang 118 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 118 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

Trả lời câu hỏi 3 trang 118 SGK GDCD 11, Bài 15: Chính sách đối ngoại bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 3 trang 118 SGK GDCD 11

Đề bài

Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

Trả lời câu 3 trang 118 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 3 trang 118 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

Nước ta có 5 phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại, đó là:

  • Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế thế giới.
  • Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản.
  • Phát triển công tác đối ngoại nhân dân
  • Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền lợi con người.
  • Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.

Cách trả lời 2

Những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta:

– Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực

– Củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới, mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền.

– Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. Tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

– Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. Sẵn sàng đối thoại với các nước, cá tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan về vấn đề nhân quyền. Kiên quyết làm thất bại các âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của Việt Nam.

– Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. Đây là một đòi hỏi khách quan của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước nhằm phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 3 trang 118 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Cập nhật ngày 20/04/2021 - Tác giả: Hoài Anh
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM