Câu 3 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 116 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Nêu sự giống và khác nhau khi sử dụng điôt tiếp mặt và tirixto

Câu hỏi: Nêu sự giống và khác nhau khi sử dụng điôt tiếp mặt và tirixto

Trả lời

+ Giống nhau: đều được dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều

+ Khác nhau: điốt tiếp mặt không có điều khiển còn tirixto chỉnh lưu có điều khiển.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top