Câu 3 trang 91 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 91 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau?

Câu hỏi: Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau?

Trả lời

-  Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ta quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau là căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người để mỗi công dân có thêm cơ hội học tập phù hợp với khả năng cuả bản thân, điều kiện hoàn cảnh của gia đình để có thể học thường xuyên, học suốt đời.

doctailieu.com
Tải về
31/08/2018    00:05 AM
31/08/2018    00:05 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu