Câu 3 trang 71 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 71 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Hãy cho biết phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có ở địa phương em.

Câu hỏi: Hãy cho biết phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có ở địa phương em.

Trả lời

Phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có ở địa phương em: tivi, điện thoại cố định, điện thoại di động, ...

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 3 trang 71 sgk công nghệ lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu