Câu 3 trang 71 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 71 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Hãy cho biết phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có ở địa phương em.

Câu hỏi: Hãy cho biết phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có ở địa phương em.

Trả lời

Phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có ở địa phương em: tivi, điện thoại cố định, điện thoại di động, ...

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu