Câu 3 trang 45 sgk Công nghệ 12

Trả lời câu hỏi 3 trang 45 sách giáo khoa Công nghệ lớp 12: Khi cần thay đổi chu kì của mạch đa hài thì làm thế nào?

Câu hỏi: Khi cần thay đổi chu kì của mạch đa hài thì làm thế nào?

Trả lời câu hỏi 3 trang 45 sgk Công nghệ lớp 12

Căn cứ vào chu kì xng: Tx = 1,4 RC

Ta chỉ cần thay đổi trị số tụ điện C.

Nếu tăng trị số C, chu kì sẽ rộng ra, tần số nhấp nháy sẽ chậm lại.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm đáp án:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 3 trang 45 sgk Công nghệ 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu