Câu 3 trang 41 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 41 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Vẽ sơ đồ khối chức năng của mạch điện một chiều và nêu nhiệm vụ của từng khối.

Câu hỏi: Vẽ sơ đồ khối chức năng của mạch điện một chiều và nêu nhiệm vụ của từng khối.

Trả lời

Sơ đồ:

Sơ đồ khối của mạch nguồn một chiều

Sơ đồ khối của mạch nguồn một chiều

- Khối 1 là biến áp nguồn : dùng để đổi điện xoay chiều 220 V thành các mức điện áp cao lên hay thấp xuống tuỳ theo yêu cầu của tải.

- Khối 2 là mạch chính lưu : Dùng các điôt tiếp mặt để đổi điện xoay chiều thành điện một chiều. Có nhiều cách mắc mạch chỉnh lưu, nhưng phổ biến nhất là mắc mạch chỉnh lưu cầu như trên hình 7-7.

- Khối 3 là mạch lọc nguồn : Dùng các tụ hoá có trị sô điện dung lớn phối họp với cuộn cảm L có trị số điện cảm lớn để lọc. san bằng độ gợn sóng, giữ cho điện áp một chiều ra trên tải được bằng phảng. Mạch lọc hình n dùng LC mắc phối hợp là mạch lọc có hiệu quả nhất. Song trên thực tế, đế đơn giản mạch điện có thê chi dùng một tụ lọc.

- Khối 4 là mạch ổn định điện áp một chiều : dùng đê giữ cho mức điện áp một chiều ra trên tải luôn luôn ổn định, mặc dù mức điện áp ở đâu vào luôn biến đổi hoặc dòng điện tiêu thụ chạy ra tải luôn thay đổi trong một giới hạn cho phép nào đó.

doctailieu.com
Tải về
31/08/2018    12:06 PM
31/08/2018    12:06 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu