Câu 3 trang 24 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 24 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Tirixto thường được dùng để làm gì?

Câu hỏi: Tirixto thường được dùng để làm gì?

Trả lời

Tirixto thường được dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển, bằn cách điều khiển cho UGK xuất hiện sớm hay muộn, qua đó thay đổi giá trị của điện áp ra.

doctailieu.com
Tải về
31/08/2018    00:06 AM
31/08/2018    00:06 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu