Nêu khái quát xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Xuất bản ngày 06/04/2019 - Tác giả:

Em hãy trình bày các xu thế phát triển của thế giới ngày nay và nhiệm vụ to lớn của nhân dân ta hiện nay là gì?

Câu hỏi

Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay? Nhiệm vụ to lớn của nhân dân ta hiện nay là gì?

Gợi ý trả lời

- Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay:

+ Xuất hiện xu thế hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

+ Đang xác lập một trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm.

+ Các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

+ Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái.

Xu thế chung của thế giới ngày nay là: hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

- Nhiệm vụ của nhân dân ta hiện nay: Dốc sức vào sản xuất, làm ra nhiều của cải để chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

» Tham khảo thêm: Nhiệm vụ chính của Tổ chức Liên hợp quốc

Giải bài tập sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM