Nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu từ sau năm 1945

Xuất bản: 05/04/2019 - Cập nhật: 10/01/2020 - Tác giả:

Em hãy trình bày những nét nổi bật nhất của các nước Tây Âu từ sau năm 1945 về kinh tế, chính trị, đối ngoại, quân sự

Câu hỏi

Em hãy trình bày nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu từ sau năm 1945 là gì ?

Gợi ý trả lời

Những điểm chính về tình hình các nước ở Tây Âu sau năm 1945:

- Về kinh tế: 16 nước nhận viện trợ kinh tế của Mĩ theo “Kế hoạch Mác- san” với tổng số tiền là 17 tỉ USD. Kinh tế được phục hồi, nhưng các nước tây Âu càng lệ thuộc vào Mĩ.

- Về chính trị: Giai cấp tư sản cầm quyền ở các nước Tây Âu đã tìm cách :

+ Thu hẹp các quyền tự do dân chủ

+ Xóa bỏ cải cách tiến bộ

+ Ngăn cản các phong trào đấu tranh của quần chúng đặc biệt là công nhân

+ Củng cố thế lực của  giai cấp tư sản cầm quyền.

- Về đối ngoại: tiến hành các cuộc chiến tranh tái chiếm thuộc địa cũ. (Hà Lan quay trở lại xâm lược In-đô-nê-xia, Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam...).

- Về quân sự: Các nước Tây Âu tham gia vào khối quân sự NATO do Mĩ lập ra để chống lại Liên Xô và các nước XHCN, làm cho tình hình châu Âu trở nên căng thẳng. Năm 1949, nước Đức bị chia cắt thành hai nhà nước: Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức. Tháng 10/1990, nước Đức thống nhất, trở thành cường quốc có tiềm lực, kinh tế, quân sự mạnh nhất Tây Âu.

» Tham khảo thêm: Những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế Nhật Bản

Hướng dẫn giải bài tập sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM