Câu 2 trang 81 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 81 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Những màu nào được coi làm màu cơ bản trong máy thu hình màu?

Câu hỏi: Những màu nào được coi làm màu cơ bản trong máy thu hình màu?

Trả lời

Ma trận 3 khối phục lại 3 tín hiệu màu cơ bản : Đỏ, lục, lam

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top