Câu 2 trang 81 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 81 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Những màu nào được coi làm màu cơ bản trong máy thu hình màu?

Câu hỏi: Những màu nào được coi làm màu cơ bản trong máy thu hình màu?

Trả lời

Ma trận 3 khối phục lại 3 tín hiệu màu cơ bản : Đỏ, lục, lam

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 2 trang 81 sgk công nghệ lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu