Câu 2 trang 73 SGK GDCD 11

Xuất bản: 15/02/2021 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 2 trang 73 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Theo em, đặc trưng nào được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn cuộc sống hiện nay ở nước ta?

Trả lời câu hỏi 2 trang 73 SGK GDCD 11, Bài 8: Chủ nghĩa xã hội bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 2 trang 73 SGK GDCD 11

Đề bài

Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Theo em, đặc trưng nào được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn cuộc sống hiện nay ở nước ta?

Trả lời câu 2 trang 73 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 2 trang 73 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

– Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta:

+ Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, vì dân do nhân dân làm chủ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

+ Có nền kinh tế phát triển cao, quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất.

+ Nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc, cộng đồng dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, cùng phát triển.

+ Có quan hệ hợp tác và chung sống hoà bình với các nước trong khu vực và trên thế giới.

– Đặc trưng thể hiện rõ nhất đó là: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Cách trả lời 2

- Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

+ Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh;

+ Do nhân dân làm chủ;

+ Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất;

+ Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

+ Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện;

+ Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ;

+ Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản;

+ Có quan hệ hữu ngị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

- Đặc trưng được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn hiện nay ở nước ta là “nhà nước do nhân dân làm chủ, có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 2 trang 73 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM