Câu 2 trang 71 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 71 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Truyền thông tin nội bộ của một công ty có được coi là hệ thống thông tin và viễn thông hay không?

Câu hỏi: Truyền thông tin nội bộ của một công ty có được coi là hệ thống thông tin và viễn thông hay không?

Trả lời câu 2 trang 71 sgk công nghệ 12

Như nội dung lý thuyết thì:

- Hệ thống thông tin là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.

- Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện.

=> Việc truyền thông tin nội bộ trong một cơ quan hiện nay được truyền bằng mạng nội bộ, do đó đây cũng chính là một hệ thống thông tin quy mô nhỏ.

-/-

Đừng quên tham khảo câu hỏi trong giải bài tập công nghệ 12 chi tiết nhất theo từng bài học trong sách giáo khoa. Mong rằng nội dung này sẽ giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất trước khi tới lớp.

 

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu