Câu 2 trang 61 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 61 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Vẽ sơ đồ khối và giải thích nguyên lí mạch điều khiển tín hiệu.

Câu hỏi: Vẽ sơ đồ khối và giải thích nguyên lí mạch điều khiển tín hiệu.

Trả lời

Sơ đồ khối một mạch điều khiển tín hiệu
Sơ đồ khối một mạch điều khiển tín hiệu
 

+ Sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu :

-Khối nhận lệnh.

-Khối xử lí.

-Khối khuếch đại.

-Khối chấp hành.

+ Nguyên lí chung :

-Sau khi nhận lệnh báo từ cảm biến, mạch điều khiển xử lí tín hiệu đã nhận, điều chế theo một nguyên tắc nào đó.

-Sau khi xử lí xong, tín hiệu được khuếch đại đến công suất cần thiết và đưa đến khối chấp hành.

-Khối chấp hành sẽ phát lệnh báo hiệu bằng chuông, đèn, hàng chữ nổi và chấp hành lệnh.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu