Câu 2 trang 35 Lịch Sử 5

Xuất bản: 29/11/2018 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 2 bài 15 trang 35 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học Chiến thằng Biên giới thu – đông 1950

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950?

Giải bài tập Lịch sử 5 bài 15 SGK

Trả lời

Ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 là vô cùng to lớn đối với tình hình chiến sự của nước ta bấy giờ, ta đã diệt và bắt sống hơn 8000 tên địch, giải phóng một số thị xã và thị trấn. Những ý nghĩ chính như sau:

- Làm chủ 750 km trên dải biên giới Việt – Trung.

- Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng.

- Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.

Xem thêm

>>> Bài trước: Câu 1 trang 35 Lịch Sử 5

>>> Bài tiếp theo: Trả lời câu hỏi bài 16 sgk lịch sử 5

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM