Câu hỏi 2 trang 23 Lịch Sử 5 bài 11

Xuất bản ngày 21/11/2018 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 2 trang 23 Bài 11 Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 – 1945?

Giải bài tập Lịch sử 5 bài 11 SGK

Trả lời

Một số nhân vật lịch sử:

- Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định

- Tôn Thất Thuyết, Vua Hàm Nghi

- Pham Bội Châu, Phan Châu Trinh

- Nguyễn Ái Quốc

Một số sự kiện lịch sử tiêu biểu

- Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta

- Năm 1885, phong trào Cần Vương bùng nổ

- Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

- Ngày 2 – 9 – 1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Xem thêm

>>> Bài trước: Câu 1 trang 23 Lịch Sử 5 tiết Ôn tập bài 11

>>> Bài tiếp theo: Trả lời câu hỏi 3 bài 11 sử lớp 5

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM