Câu 2 trang 23 Lịch Sử 5

Xuất bản: 21/11/2018 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 2 bài 10 trang 23 sách giáo khia lịch sử lớp 5, bài học Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?

Giải bài tập Lịch sử 5 bài 10 SGK

Trả lời

Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác khẳng định : “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Lời khẳng định ấy một lần nữa chứng minh sức mạnh của một dân tộc anh hùng, sức mạnh của sự đoàn kết, ý chí sắt đá về độc lập tự do của dân tộc ta, của nhân dân ta.

Xem thêm

>>> Bài trước: Câu 1 trang 23 Lịch Sử 5

>>> Bài học tiếp theo: Bài 11 Ôn tập Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM