Câu 2 trang 17 Lịch Sử 5

Xuất bản: 20/11/2018 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 2 bài 7 trang 17 sách giáo khia lịch sử lớp 5 về nội dung Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Em hãy trình bày kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam?

Giải bài tập Lịch sử 5 bài 7 SGK

Trả lời

Kết quả là:

- Các tổ chức cộng sản được hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân ta liên tiếp giành được thắng lợi to lớn.

Tóm lại, sau những ngày làm việc khẩn trương, trong hoàn cảnh bí mật, hội nghị đã nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng nước ta. Từ đó, cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Xem thêm

>>> Bài trước: Câu 1 trang 17 Lịch Sử 5

>>> Bài tiếp theo: Giải lịch sử 5 bài 8 sách giáo khoa

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM