Trả lời câu 2 trang 151 SGK Lịch Sử 11

Xuất bản ngày 29/03/2019 - Tác giả:

Trả lời câu 2 trang 151 SGK Sử 11 - Ý nghĩa các cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu hỏi

Các cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa gì?

Trang 151 SGK Lịch Sử 11

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào nội dung lịch sử 11 bài 24 tại trang 150 và 151 suy luận để trả lời câu hỏi này

Gợi ý trả lời câu 2 trang 151 SGK Sử 11

Các cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa:

- Đã gây cho địch nhiều thiệt hại.

- Buộc địch phải rút lui hoặc nhân nhượng một số quyền lợi.

- Thể hiện tinh thần kiên quyết chống giặc, giành độc lập của nhân dân ta.

N'Trang Lơng

Xem thêm

  • Câu 1 trang 151 SGK Sử 11: Những cuộc khởi nghĩa lớn của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất
  • Câu 3 trang 151 SGK Sử 11: Lý do các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú trong tổ chức và hoạt động
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM