Câu 2 trang 145 lịch sử 11: Sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX

Xuất bản ngày 28/03/2019 - Tác giả:

Trả lời câu 2 trang 145 SGK Sử 11 - Phân tích sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX

Câu hỏi

Phân tích sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX (về chủ trương và phương pháp).

Trang 145 SKG Lịch Sử 11

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào các kiến thức lịch sử 11 bài 23 mà các bạn đã được học để suy luận trả lời câu hỏi này:

  • Ai là người đứng đầu xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX?
  • Chủ trương là gì?
  • Phương pháp thực hiện như thế nào?
  • ....

Gợi ý trả lời câu 2 trang 145 SGK Sử 11

Sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX:

Giống nhau

Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đều là những sĩ phu phong kiến chịu ảnh hưởng các tư tưởng tư sản tiến bộ, đều xuất phát từ tấm lòng yêu nước để tìm con đường giải phóng dân tộc. Con đường đó theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

Khác nhau

Phan Bội ChâuPhan Châu Trinh
Chủ trương

-“Nợ máu chỉ có thể trả bằng máu”, kiên trì chủ trương dùng bạo lực giành độc lập.

-“Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, lập nước Cộng hòa dân quốc Việt Nam.

- Đấu tranh ôn hòa, công khai, dựa vào Pháp để đánh đổ vua quan phong kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết để giành độc lập

- Kêu gọi dân quyền, dân sinh, dân khí.

Phương Pháp

- Tổ chức phong trào Đông Du*, đưa học sinh sang Nhật học, chuẩn bị cho công cuộc đánh Pháp cứu nước

- Bạo động, ám sát.

- Cổ động thực nghiệp, lập hội kinh doanh.

- Mở trường theo lối mới để nâng cao dân trí.

- Vận động đổi mới “phong hóa”, cải cách lối sống, bài trừ mê tín dị đoan.

Hình ảnh học sinh trong phong trào Đông Du


Xem thêm

Bổ sung kiến thức

  • Phan Bội Châu: sinh ngày 26 tháng/12/1867 tại làng Đan Nhiễm, xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 29/10/1940 tại Huế. Ông là một danh sĩ và là nhà cách mạng Việt Nam, hoạt động trong thời kỳ Pháp thuộc.
  • Phan Châu Trinh:  sinh ngày 9/9/1872 tại Phú Ninh,Quảng Nam và mất ngày 24/3/1926 tại Sài Gòn. Ông là nhà thơ, nhà văn, và là nhà hoạt động chính trị thời cận đại trong lịch sử Việt Nam.
  • Phong trào Đông Du: Là một phong trào cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỷ 20. Phong trào có mục đích kêu gọi thanh niên Việt Nam ra nước ngoài (Nhật Bản) học tập, chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ cho việc giành lại độc lập cho nước nhà. Lực lượng nòng cốt cổ động và thực hiện phong trào là Duy Tân hội và Phan Bội Châu.

Hướng dẫn giải sử 11

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM