Câu 2 trang 140 SGK Sử 11

Xuất bản: 26/03/2019 - Tác giả:

Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 140 SGK Sử 1 - Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ như thế nào?

Câu hỏi

Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ như thế nào?

Trang 140 SGK Sử 11

Gợi ý trả lời

Dựa vào kiến thức lịch sử 11 bài 22 để nhận xét và đánh giá mối quan hệ giữa sự chuyển biến về kinh tế và xã hội.

Gợi ý trả lời câu 2 trang 140 SGK Sử 11

Mối quan hệ giữa sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX:

Trước khi Pháp tiến hành chính sách khai thác thuộc địa, Việt Nam là một nước nông nghiệp mang tính chất phong kiến với hai giai cấp cơ bản là địa chủ phong kiến và nông dân.

Khi Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa, cơ cấu nền kinh tế có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự phát triển các ngành kinh tế theo khuynh hướng tư bản chủ nghĩa, dẫn đến viêc hình thành những lực lượng xã hội mới như công nhân, tư sản, tiểu tư sản.

Xem thêm: Trả lời câu 1 trang 140 SGK Sử 11

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM