Câu 2 trang 12 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 12 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện được quá trình lao động.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 12 SGK GDCD 11, Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 2 trang 12 SGK GDCD 11

Đề bài

Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện được quá trình lao động.

Trả lời câu 2 trang 12 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 2 trang 12 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trình bày 1

Sức lao động là gì? Quá trình lao động là gì?

Sức lao động mới chỉ là khả năng cần thiết để có thể tiến hành lao động.

Quá trình lao động là quá trình sử dụng sức lao động kết hợp với tư liệu sản xuất để tạo ra sản phẩm lao động.

=> Để có quá trình lao động diễn ra cần có cả điều kiện khách quan và chủ quan.

- Điều kiện chủ quan: Người có sức lao động có nhu cầu làm việc, tạo ra sản phẩm lao động từ đó có thu nhập để sinh hoạt, chi tiêu đối với bản thân và gia đình. Những điều kiện chủ quan ảnh hưởng tới người lao động khi thực hiện quá trình lao động: sức khỏe của người lao động, tay nghề của người lao động, tinh thần của người lao động, v.v..

- Điều kiện khách quan: Sự phát triển, lao động của từng cá nhân mới có thể tao nên một thị trường lao động từ đó làm nên nhiều công việc. Những điều kiện khách quan trong quá trình lao động: không gian nhà xưởng, máy móc vận hành có tốt hay không, nguyên liệu tạo ra hàng hóa sản phẩm có tốt hay không, v.v..

Cách trình bày 2

Sức lao động mới chỉ là khả năng cần thiết để có thể tiến hành lao động, còn lao động sản xuất là quá trình kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất. Vì vậy, để có quá trình lao động diễn ra trên thực tế thì cần phải có đủ điều kiện khách quan và chủ quan.

- Về khách quan: Nền kinh tế phải phát triển, tạo ra được nhiều việc làm để thu hút lao động, tạo cơ hội cho người lao động có việc làm. Trong quá trình lao động: thời tiết khi lao động, không gian nhà xưởng, máy móc vận hành có tốt hay không, nguyên liệu tạo ra hàng hóa sản phẩm có tốt hay không, v.v..

- Về chủ quan: Người lao động phải tích cực, chủ động tìm kiếm việc làm; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ sức lao động của mình về thể lực, trí lực để đáp ứng yêu cầu của xã hội. Trong quá trình lao động: sức khỏe của người lao động, tay nghề của người lao động, tinh thần của người lao động, v.v..

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 2 trang 12 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM