Câu 2 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 116 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Làm thế nào để phân biệt được tranzito PNP và NPN? Hãy vẽ kí hiệu của hai loại tranzito đó

Câu hỏi: Làm thế nào để phân biệt được tranzito PNP và NPN? Hãy vẽ kí hiệu của hai loại tranzito đó

Trả lời

Chiều mũi tên ở trên ký hiệu của tranzito chỉ chiều dòng điện chạy qua tranzito:

+ từ cực E sang cực C ở tranzito PNP

+ từ cực C sang cực E ở tranzito NPNHoặc dùng phương pháp đo điện trở thuận ngược để tìm ra cực B và loại tranzito.

Đáp án câu 2 trang 116 sgk công nghệ lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top