Câu 2 trang 112 sgk Công nghệ 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 112 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Hãy vẽ sơ đồ một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ gồm một biến áp 6/0,4V, 2 tủ phân phối, 4 tủ động lực, 2 tủ chiếu sáng

Câu hỏi:

Hãy vẽ sơ đồ một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ gồm một biến áp 6/0, 4V, 2 tủ phân phối, 4 tủ động lực, 2 tủ chiếu sáng.

Trả lời câu 2 trang 112 sgk Công nghệ 12

Ví dụ: Sơ đồ mạng điện quy mô nhỏ gồm 1 trạm biến áp, 2 tủ phân phối, 3 tủ động lực và 4 tủ chiếu sáng.

Sơ đồ mạng điện quy mô nhỏ
 

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 2 trang 112 sgk Công nghệ 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu