Câu 2 trang 109 SGK GDCD 11

Xuất bản: 27/04/2021 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 2 trang 109 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo.

Trả lời câu hỏi 2 trang 109 SGK GDCD 11, Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 2 trang 109 SGK GDCD 11

Đề bài

Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo.

Trả lời câu 2 trang 109 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 2 trang 109 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo gồm có các ý chính như sau:

  • Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
  • Mở rộng quy mô giáo dục
  • Ưu tiên đầu tư giáo dục
  • Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
  • Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
  • Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo

Cách trả lời 2

Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo:

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Đây là đòi hỏi khách quan của đất nước. Muốn vậy, chúng ta cần phải thực hiện giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lí, có chính sách đúng đắn trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài.

– Mở rộng quy mô giáo dục. Trên cơ sở chất lượng và hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, Nhà nước mở rộng quy mô giáo dục từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học, tăng nhanh dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

– Ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Nhà nước huy động mọi guồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường.

– Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. Đây là vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta, bảo đảm học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội được học tập, người giỏi được phát huy tài năng.

– Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục: Phát triển giáo dục là sự nghiệp của nhà nước và của toàn dân, vì vậy cần đa dạng hóa các loại hình trường và các hình thức giáo dục, xây dựng xã hội học tập đáp ứng nhu cầu học thường xuyên, học suốt đời của nhân dân.

– Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo. Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của nước ta, tham gia đào tạo nhan lực khu vực và thế giới.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 2 trang 109 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM