Câu 2 trang 102 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 102 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Nêu nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha

Câu hỏi: Nêu nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha

Trả lời

+ Dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ.

+ Hệ số biến áp pha:

Hệ số biến áp pha
 

Với N1, N2 là số vòng dây 1 pha của  sơ cấp và thứ cấp.

+ Hệ số biến áp dây:

Hệ số biến áp dây
 

 

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu