Câu 2 trang 91 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 91 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

Câu hỏi: Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

Trả lời

-  Không phải trong chế độ xã hội nào công dân cũng có quyền được học tập.

-  Ví dụ, ở nước ta trong xã hội phong kiến có tới hơn một nữa dân số mù chữ. Còn những người biết chữ cũng chủ yếu là học ở tiểu học.

-  Ngày nay, chúng ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, đang từng bước phổ cập trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây là một bước tiến vượt bậc của đất nước, thể hiện chủ trương, quan điểm của đảng tất cả vì con người, thực hiện điều mong muốn của Bác Hồ “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đây chính là tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 2 trang 91 sgk GDCD lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
30/08/2018    22:19 PM
30/08/2018    22:19 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu