Câu 2 trang 74 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 74 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh? Cường độ âm thanh do khối nào quyết định?

Câu hỏi: Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh? Cường độ âm thanh do khối nào quyết định?

Trả lời

+ Khối mạch âm sắc: dùng để chiều chỉnh độ trầm – bổng của âm thanh.

+ Cường độ âm thanh do mạch khuếch đại công suất quyết định

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu