Câu 2 trang 74 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 74 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh? Cường độ âm thanh do khối nào quyết định?

Câu hỏi: Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh? Cường độ âm thanh do khối nào quyết định?

Trả lời

+ Khối mạch âm sắc: dùng để chiều chỉnh độ trầm – bổng của âm thanh.

+ Cường độ âm thanh do mạch khuếch đại công suất quyết định

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 2 trang 74 sgk công nghệ lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu