Câu 2 trang 7 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 7 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Hãy nêu những ứng dụng của kĩ thuật điện tử được dùng trong gia đình em.

Câu hỏi: Hãy nêu những ứng dụng của kĩ thuật điện tử được dùng trong gia đình em.

Trả lời

Những ứng dụng của kĩ thuật điện tử được dùng trong gia đình em:

- sử dụng radiô, casset, ti vi, tủ lạnh

- sử dụng internet

doctailieu.com
Xem thêm các bài khác
bài viết bạn đã xem
Back to top