Câu 2 trang 45 sgk Công nghệ 12

Trả lời câu hỏi 2 trang 45 sgk Công nghệ 12: nếu nguồn cấp là 4,5V và thay các điện trở tải R1, R2 bằng các điot quang thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Câu hỏi: Trong mạch tạo xung đa hài tự dao động, nếu nguồn cấp là 4,5V và thay các điện trở tải R1, R2 bằng các điot quang (LED) thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Trả lời câu hỏi 2 trang 45 sgk Công Nghệ lớp 12

    Hai điôt đó luân phiên sáng, tối nhấp nháy. Khi tranzito nào mở có dòng điện chạy qua thì điốt đó sáng còn điôt kia tối, rồi đảo lại và chu kì cứ thế tiếp diễn.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm: Đáp án câu 3 trang 45 sgk Công nghệ 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top