Câu 2 trang 42 sgk GDCD 12

Trả lời câu hỏi 2 trang 42 sách giáo khoa GDCD 12: Theo em, việc pháp luật thừa nhận quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng ...

Câu hỏi: Theo em, việc pháp luật thừa nhận quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng có mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng không?

» Xem thêm: Đáp án câu 3 trang 42 sgk GDCD 12

 

Trả lời câu hỏi 2 trang 42 sgk Công dân lớp 12

   Việc pháp luật thừa nhận quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng không mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng. Vì:

- Là sự tôn trọng quyền sở hữu cá nhân của công dân nói chung và vợ chồng nói riêng, giúp tạo ra môi trường pháp lí đảm bảo sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ tài sản giữa vợ và chồng.

- Tôn trọng sự độc lập của vợ chồng trong việc tham gia vào các mối quan hệ xã hội khác ngoài hôn nhân và gia đình. Đảm bảo sự tự do của vợ và chồng khi tham gia các giao dịch ngoài xã hội cũng như xác định rõ trách nhiệm, khả năng thanh toán của vợ hoặc chồng và bảo vệ quyền lợi của những người khác khi tham gia giao dịch.

- Là căn cứ pháp lí để các cấp tòa án giải quyết thấu đáo, công bằng những vụ việc tranh chấp liên quan đến tài sản của vợ chồng.

- Đồng thời khẳng định một cách nhất quán trong việc tiếp cận về bình đẳng giới xét cả về mặt lý luận và thực tiễn của việc ghi nhận pháp luật trong đời sống.

--------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập khác trong chương trình SGK Giáo dục công dân 12 chi tiết truy cập doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    10:50 AM
28/08/2018    10:50 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu