Câu 2 trang 41 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 41 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Trình bày cách phân loại mạch điện tử.

Câu hỏi: Trình bày cách phân loại mạch điện tử.

Trả lời

Theo chức năng và nhiệm vụ :

+ Mạch khuếch đại.

+ Mạch tạo sóng hình sin.

+ Mạch tạo xung.

+ Mạch nguồn chỉnh lưu, mạch lọc và mạch ổn áp.

b) Theo phương thức gia công xử lí tín hiệu :

+ Mạch điện tử tương tự.

+ Mạch điện tử số.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top