Câu 2 trang 14 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 14 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Nêu kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của tụ điện trong mạch điện

Câu hỏi: Nêu kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của tụ điện trong mạch điện

Trả lời

- Kí hiệu:

Trả lời câu 2 trang 14 sgk công nghệ lớp 12
 

- Số liệu kĩ thuật:

a) Trị số điện dung:

   Cho biết khả năng tích luỹ điện trường của tụ điện khi có điện áp đặt lên hai cực của tụ điện.

- Đơn vị đo là fara ( F ). Các ước số :

+ 1 F  =10-6F

+ 1  nF =10-9F

+ 1 pf  = 10-12F.

b) Điện áp định mức: ( Uđm­)

c) Dung kháng của tụ điện:

XC=12πfc

- Công dụng:

Ngăn cản dòng điện 1 chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 2 trang 14 sgk công nghệ lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
28/08/2018    15:46 PM
28/08/2018    15:46 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu