Câu 2 trang 14 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 14 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Nêu kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của tụ điện trong mạch điện

Câu hỏi: Nêu kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của tụ điện trong mạch điện

Trả lời

- Kí hiệu:

Trả lời câu 2 trang 14 sgk công nghệ lớp 12
 

- Số liệu kĩ thuật:

a) Trị số điện dung:

   Cho biết khả năng tích luỹ điện trường của tụ điện khi có điện áp đặt lên hai cực của tụ điện.

- Đơn vị đo là fara ( F ). Các ước số :

+ 1 F  =10-6F

+ 1  nF =10-9F

+ 1 pf  = 10-12F.

b) Điện áp định mức: ( Uđm­)

c) Dung kháng của tụ điện:

XC=12πfc

- Công dụng:

Ngăn cản dòng điện 1 chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua.

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    15:46 PM
28/08/2018    15:46 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top